KAZAKH EAGLE

Գինը՝ հայտից հետո

Գույների ընտանիք: Whites, Reds, Blues

Request a Price

«Թուֆենկյան գորգերն իրենց մեջ արտացոլում են այն նրբությունն ու նրբերագները, որոնց ես ձգտում եմ: Ուրիշ որտե՞ղ կարող եմ այնքան մոտ լինել կենդանի արտադրանքին, ինչքան Թուֆենկյանում»:

Բարբարա Բերրի, Ինտերերի դիզայներ